Onkruid op bestrating bestrijden: de oplossing voor gemeentes

In veel gemeentes is onkruid een terugkerend probleem. Door de combinatie neerslag en zomerse temperaturen in Nederland krijgt het onkruid volop de kans om te groeien. Veel gemeentes in Nederland en ook België hebben daardoor moeite met het onderhoud hiervan. Buurtbewoners klagen, op sommige plekken is zelfs een bosmaaier nodig om het onkruid weg te halen. Vooral rondom lantaarnpalen staat het onkruid soms tientallen centimeters hoog. 

Nederlandse gemeentes hebben in de lente/zomer vaak te maken met een groot probleem van onkruidgroei vanwege de gunstige omstandigheden voor de groei van onkruid in deze periode. De combinatie van voldoende zonlicht, warmte en regen zorgt ervoor dat onkruid snel groeit en zich verspreidt. Bovendien zijn Nederlandse gemeentes sinds enkele jaren verplicht om het onkruid te bestrijden zonder gebruik te maken van chemische middelen. Deze verplichting is ingesteld om de gezondheid van mens en dier te beschermen en het milieu te sparen. Hierdoor moeten gemeentes op zoek naar alternatieve en duurzame manieren om het onkruid te bestrijden, wat soms minder effectief kan zijn dan het gebruik van chemische middelen. Tot slot kan de groei van onkruid in sommige gemeentes ook worden verergerd door de aanwezigheid van bepaalde bodemsoorten, zoals kleigrond, die bijdragen aan een voedingsrijke bodem waarin onkruid goed kan gedijen.

Onkruid op bestrating bestrijden: de oplossing voor gemeentes
Voorbeeld effectieve onkruidbehandeling (links na, rechts voor) AT ECO Weedremover in Gemeente Overbetuwe.

Waardoor neemt de groei van onkruid op bestrating toe?
Door het chemieverbod zijn er alternatieve methodes die ingezet worden in gemeentes. Hoewel ze op het oog goed lijken te werken, is het slechts een druppel op een gloeiende plaat. Zeker manieren waarbij het onkruidplantje niet wordt weggesneden zijn niet heel erg effectief. Er zijn verschillende factoren die bijdragen aan de groei van onkruid op bestrating, waaronder:

Klimaat: Het klimaat en de weersomstandigheden hebben invloed op de groei van onkruid. Als het warm en vochtig is, zal onkruid sneller groeien.

Bodemsamenstelling: De samenstelling van de bodem kan ook een rol spelen bij de groei van onkruid. Sommige onkruidsoorten gedijen beter op specifieke bodemtypen.

Aanwezigheid van zaden: Onkruidzaden kunnen op verschillende manieren op bestrating terechtkomen, bijvoorbeeld door wind, vogels, voertuigen of mensen. Als deze zaden op een geschikte plaats terechtkomen, kunnen ze ontkiemen en uitgroeien tot volwassen planten.

Onderhoud: Een gebrek aan onderhoud kan bijdragen aan de groei van onkruid op bestrating. Als de bestrating niet regelmatig wordt schoongemaakt of als er geen preventieve maatregelen worden genomen, kan onkruid de kans krijgen om te groeien en zich te verspreiden.

Beschadigde of ongelijke bestrating: Beschadigde of ongelijke bestrating kan bijdragen aan de groei van onkruid, omdat het moeilijker is om deze plekken schoon te houden en onkruidvrij te houden.

Het is belangrijk om preventieve maatregelen te nemen om de groei van onkruid op bestrating te verminderen. Dit kan onder meer het regelmatig schoonmaken van de bestrating en het gebruiken van preventieve methoden zoals het aanbrengen van anti-worteldoek of speciale voegmortel om de groei van onkruid te voorkomen.

Waarom is het branden van onkruid in de meeste gevallen niet effectief?
Onkruid branden is in de meeste gevallen niet effectief omdat het slechts een tijdelijke oplossing biedt. Het branden van onkruid verwijdert alleen het bovengrondse deel van de plant, terwijl de wortels van het onkruid intact blijven. Hierdoor kan het onkruid snel terug groeien, soms al binnen enkele dagen.

Bovendien kan het branden van onkruid schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid. Het verbranden van onkruid leidt tot uitstoot van CO2, stikstofoxiden en fijnstof, wat slecht is voor de luchtkwaliteit en het klimaat. Daarnaast kan het branden van onkruid gevaarlijke situaties veroorzaken, zoals brand en explosies.

Een effectievere en duurzamere manier om onkruid te bestrijden is door het gebruik van mechanische methoden, zoals het wegsnijden van onkruid met hogedrukreiniging, borstelen of schrapen. Hierbij worden zowel de bovengrondse delen als de wortels van het onkruid verwijderd, waardoor de kans op terugkeer van het onkruid kleiner is. Bovendien is deze methode milieuvriendelijker en veiliger dan het branden van onkruid.

Wat is een duurzame manier van onkruid bestrijding voor openbare ruimtes?
Na uitgebreid marktonderzoek zien wij dat onkruid direct aangepakt moet worden en het onkruid niet behandeld moet worden zoals je nu vaak ziet gebeuren. Het onkruid moet zo diep mogelijk worden weggesneden en vervolgens worden opgezogen om ervoor te zorgen dat het geen enkele kans krijgt om zich te herstellen.

Om duurzaam onkruid te verwijderen is het heel belangrijk dat de werkgangen per jaar geminimaliseerd wordt zonder dat het ten kosten gaat van het resultaat.

Wij hebben jarenlang getest en een succesvolle manier bedacht om onkruid direct te verwijderen. De koud-water techniek middels hogedruk en directe opzuiging. De hogedrukstraal is scherp en snijdt het onkruid vanaf een bepaalde hoek uit de voeg zonder dat de bestrating of het voegsel wordt beschadigd. Sterker nog, de bestrating krijg door de hogedrukstraal gelijk een reinigingsbeurt waardoor je direct resultaat ziet en het straatbeeld een stuk frisser wordt.

Dit concept is in eigen beheer ontwikkeld en in 2018 zijn wij de samenwerking aangegaan met Kärcher Nederland om dit te introduceren aan gemeentes met onkruid achterstand of moeite met het onderhouden hiervan.

Voordelen van duurzame hogedrukreiniging voor onkruidverwijdering ten opzichte van stomen of kokend/heet water gebruiken:

Geen CO2-uitstoot: Bij hogedrukreiniging wordt er geen gebruik gemaakt van verwarmd water, waardoor er geen CO2-uitstoot is. Dit draagt bij aan een gezondere leefomgeving en vermindert de impact op het klimaat.

Veiliger: Het gebruik van kokend/heet water of stoom kan gevaarlijke situaties veroorzaken, zoals brand en verbranding van de huid. Hogedrukreiniging met koud water is veiliger en minder risicovol voor de gebruiker en de omgeving.

Betere reiniging: Bij hogedrukreiniging wordt het onkruid weggesneden, waardoor het onkruid beter wordt verwijderd dan bij stomen of het gebruik van kokend/heet water.

Geen beschadiging van de voegen: Bij hogedrukreiniging wordt de voeg van de bestrating niet beschadigd door de stand van de sproeier, wat het behoud van de bestrating ten goede komt.

Reiniging van de oppervlakte: Bij hogedrukreiniging wordt niet alleen het onkruid verwijderd, maar ook de oppervlakte gereinigd. Dit zorgt voor een beter reinigingsbeeld en een schoner straatbeeld.

Duurzaam: Het gebruik van hogedrukreiniging met koud water is een duurzame manier van onkruidverwijdering, omdat er geen brandstof nodig is voor het verwarmen van water en er geen schadelijke stoffen vrijkomen.

Kortom, hogedrukreiniging met koud water is een duurzame en veilige manier van onkruidverwijdering met meerdere voordelen ten opzichte van het gebruik van stomen of kokend/heet water.

Op zoek naar een duurzame onkruidmachine voor openbare ruimtes? Bekijk dan deze pagina en ontdek een revolutionaire manier van onkruidverwijdering. Ideaal voor groenvoorzieningen en gemeentes die onkruid bestrijden op bestratingen. Benieuwd naar de werking? Bekijk dan dit filmpje.